Cennik

Każdy obiekt budowlany traktujemy indywidualnie.

Ceny pomiarów elektrycznych, ceny przeglądów elektrycznych oraz ceny innych usług elektrycznych świadczonych przez naszą firmę kalkulowane są w zależności od określonego w zapytaniu ofertowym zakresu usług, indywidualnie dla poszczególnych budynków lub grup budynków. W przypadku kalkulacji ceny dla większej ilości budynków lub podpisania umowy o stałej współpracy oferujemy bardzo atrakcyjne warunki cenowe. Usługi elektryczne świadczymy na terenie całego kraju.

Zapraszamy do współpracy!

Pomiary elektryczne

Podstawą do oszacowania ceny pomiarów elektrycznych jest wizja lokalna lub podstawowe dane takie jak:

 • liczba gniazd elektrycznych,
 • liczba opraw oświetleniowych,
 • liczba obwodów jednofazowych,
 • liczba obwodów trójfazowych,
 • liczba wyłączników różnicowo-prądowych,
 • liczba złącz instalacji odgromowej,
 • liczba złącz instalacji odgromowej,
 • liczba i typ rozdzielni elektrycznych,
 • liczba i typ transformatorów.

W przypadku braku informacji co do ilości punktów pomiarowych, prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów wyceny.

Przegląd instalacji elektrycznej

Podstawą do oszacowania ceny przeglądu instalacji elektrycznej są takie parametry jak:

 • powierzchnia całkowita,
 • kubatura,
 • liczba pomieszczeń,
 • funkcja budynku.